Wykrojniki do blach - czy warto inwestować w profesjonalny sprzęt?

Obróbkę metalu prowadzi się na różne sposoby, w zależności od tego, jaki rezultat będzie w danym przypadku potrzebny. Wśród technologii, które sprawdzają się przy pracy z blachami, dużą popularnością cieszy się operacja wykrawania. Do jej przeprowadzenia konieczna będzie prasa wywierająca odpowiednio duży nacisk – zwykle hydrauliczna, lecz niekiedy także mechaniczna oraz prawidłowo przygotowane wykrojniki do blach. W Oświęcimiu ich projektowaniem i produkcją zajmuje się firma Zakład Produkcyjno-Usługowy MSM, specjalizujący się w obróbce matali, wytwarzaniu form wtryskowych i wulkanizacyjnych, a także oprzyrządowania do tłoczenia i wykrawania. Przyjrzyjmy się bliżej zastosowaniu i działaniu wykrojników.

Na czym polega używanie wykrojników?

Wykrojniki są narzędziami używanymi w obróbce plastycznej. Polega ona na oddziaływaniu na metal z siłą, która sprawi, że dojdzie do trwałej zmiany jego struktury oraz wykonania otworów albo rozdzielenia na osobne elementy. Zaletą takiej technologii jest możliwość uzyskania wysokiej powtarzalności i znacznego tempa produkcji, a także osiąganie wymaganej precyzji. Liczy się też dokładne odwzorowywanie nawet najbardziej skomplikowanych linii cięcia niezależnie od ich geometrii.

Czym jest wykrojnik?

Wykrojnik jest narzędziem pozwalającym na wycinanie z blachy elementów o potrzebnych kształtach. Składa się on z dwóch głównych elementów – nieruchomej płyty tnącej oraz stempla, który obniżając się, wywiera nacisk na powierzchnię materiału. Działając z odpowiednią siłą, powoduje przekroczenie granicy plastyczności metalu, co sprawia, że dochodzi do oddzielenia materiału wzdłuż krawędzi linii cięcia. W zależności od potrzeb odległości między bocznymi powierzchniami obu komponentów mogą być różne, powodując jeden z możliwych efektów, jakimi są nadcinanie, rozcinanie, a ponadto odcinanie lub przycinanie, jak też wycinanie albo dziurowanie. By powierzchnie robocze nie zużywały się zbyt szybko, są wykonywane z metalu o twardości znacznie przekraczającej parametry obsługiwanej blachy.