Jak zoptymalizować produkcję tworzyw sztucznych?

Wyroby z tworzyw sztucznych cieszą się ogromną popularnością i są wykorzystywane w niezliczonych zastosowaniach. Ich największymi zaletami jest wysoka jednorodność, duża wytrzymałość na czynniki zewnętrzne, możliwość dowolnego barwienia, a także izolacyjność termiczna i elektryczna oraz stosunkowo niska masa. Ważną cechą tworzyw jest też swoboda ich kształtowania m.in. z użyciem form wtryskowych. Przekonajmy się, jakie technologie są wybierane do wytwarzania produktów z rozmaitych typów plastików i sprawdźmy, jak można udoskonalić realizowane w ich ramach procesy.

Jak wygląda wytwarzanie elementów z tworzyw sztucznych?

Jedną z najważniejszych cech tworzyw sztucznych jest uzyskiwanie przez nie plastyczności przy podgrzaniu do stosunkowo niskiej temperatury. Właściwość ta jest wykorzystywana w niemal wszystkich technologiach produkcji, a więc w najpopularniejszym wtryskiwaniu tworzywa z użyciem zamykanej formy, której wewnętrzne powierzchnie są odzwierciedleniem gotowego wyrobu czy termoformowaniu polegającym na odkształcaniu rozgrzanego arkusza dociskanego ciśnieniowo do wklęsłej otwartej formy albo techniki wytłaczania związanego z wprowadzaniem uplastycznionego materiału do dyszy o geometrii odpowiadającej przekrojowi powstającego elementu.

W jaki sposób można usprawnić procesy wtryskiwania tworzyw?

Sposobem na podniesienie jakości wyrobów wytwarzanych metodą wtryskiwania, a także zwiększenie tempa realizacji poszczególnych operacji i zmniejszenia związanych z nimi kosztów jest właściwe zaprojektowanie i wykonanie wykorzystywanych form. W grę wchodzi tu zarówno optymalne rozmieszczenie wlewków i przebiegu kanałów rozprowadzających materiał, jak i usytuowanie linii podziału czy opracowanie skutecznego mechanizmu otwierania formy i wypychania wypraski.