Czym są formy wtryskowe i jak powstają?

Wytwarzanie rozmaitych produktów wiąże się z koniecznością nadania materiałowi, z jakiego mają być wykonane odpowiedniego kształtu. Poszczególne podzespoły, a także całe elementy mogą stanowić zbiór złączonych ze sobą na różne sposoby części, a także tworzyć powstający w jednym procesie monolit. Właściwą geometrię wielu wyrobów uzyskuje się dzięki użyciu form wtryskowych. Służą one do uzyskania elementów przestrzennych będących dokładnym odzwierciedleniem ukształtowania wewnętrznych powierzchni formy. Z tej możliwości korzysta się powszechnie przy obróbce tworzyw sztucznych, elastomerów takich jak guma naturalna oraz rozmaite syntetyki, a także metalu w procesie jego odlewania. Przekonajmy się, jaka jest specyfika form wtryskowych i sprawdźmy, jak można je wytwarzać.

Czym są formy wtryskowe i jak działają?

Forma wtryskowa ma kształtować wprowadzany do niej płynny materiał tak, by po ostygnięciu zachował on geometrię jej wewnętrznych powierzchni. Składa się z przynajmniej dwóch części, które są zamykane na czas podawania upłynnionej substancji będącej wykorzystywanym surowcem np. podgrzanym plastikiem, a po jego zastygnięciu i otwarciu dają możliwość wyjęcia gotowego wyrobu. Jedna z nich pozostaje nieruchoma i jest połączona z systemem podawania upłynnionego tworzywa, a druga przemieszcza się podczas otwierania i zamykania. Przepływ surowca i wypełnienie wnętrza formy jest możliwe za sprawą sieci kanałów, które doprowadzają go do usuwanych później punktów nazywanych wlewakami. W zależności od potrzeb mogą one być dodatkowo podgrzewane.

Jak tworzy się formy wtryskowe?

Proces tworzenia form wtryskowych jest złożony i składa się z wielu etapów obejmujących tworzenie modelu pozwalającego na opracowanie ukształtowania ścianek wewnętrznych, a także dopasowanie wszystkich elementów roboczych do możliwie najlepszego rozprowadzania materiału. Gotowa forma powstaje dzięki obróbce ubytkowej metalu. Na ogół w grę wchodzi tu skrawanie następujące przez odspajanie wiórów krawędzią tnącą o wysokiej twardości – w przeważającej mierze frezowanie. Korzysta się również z elektrodrążenia, a więc usuwania metalu przez jego odparowanie w wyniku działania wysokiej temperatury.