Czym jest elektrodrążenie?

Kształtowanie elementów, które mają zostać wykonane z metalu, może się odbywać na wiele sposobów. W przypadku detali o skomplikowanej geometrii często wykorzystuje się odmiany obróbki ubytkowej, a więc takiej, gdzie usuwa się zbędne warstwy materiału z przedmiotu obrabianego. Poza obróbką skrawaniem i jej odmianami takimi jak toczenie, frezowanie oraz wiercenie można wybrać również jedną z metod obróbki erozyjnej. Zazwyczaj będzie to dające znakomite rezultaty elektrodrążenie. Przyjrzyjmy się mu bliżej.

Na czym polega elektrodrążenie?

Elektrodrążenie jest odmianą obróbki elektroerozyjnej – EDM (Electrical Discharge Machining). Wiąże się z usuwaniem naddatków wskutek działania wyładowań elektrycznych doprowadzających do parowania, topienia albo rozrywania i kruszenia metalu. Przepływ napięcia w szczelinie między elektrodą a obrabianą powierzchnią jest możliwy dzięki obecności cieczy dielektrycznej – zwykle będzie to zdejonizowana woda. Przy drążeniu materiał obrabiany przyjmuje kształt używanej elektrody. Pozbywanie się kolejnych fragmentów materiału jest możliwe za sprawą tworzenia się w wyniku powtarzanych impulsów kraterów o małych rozmiarach, co umożliwia osiąganie wysokiej dokładności. Podczas drążenia elektroda wykonuje ruch i zbliża się do powierzchni w tempie odpowiadającym następującej erozji. Uwalniane do cieczy fragmenty metalu są na bieżąco odfiltrowywane.

Do czego można stosować metodę elektrodrążenia?

Drążenie elektroerozyjne sprawdza się przy obróbce materiałów przewodzących prąd elektryczny, a pod pewnymi warunkami można wykorzystać je również w przypadku substancji słabo przewodzących. Najczęściej korzysta się z tej technologii przy materiałach trudnoskrawalnych o wysokiej twardości – stali hartowanej lub węglików. Jest przydatna również przy uzyskiwaniu detali o złożonej geometrii, które wymagają dużej dokładności. Bywa używana m.in. przy wytwarzaniu form lub matryc. Jej zaletą jest brak odkształceń oraz znikoma strefa oddziaływania termicznego. Poza drążeniem może być używana do przecinania i wycinania.